Taipei Walker:搭機捷,玩桃園!                                          親子天下:社群世代的衝突解決力                                          華麗氛圍正夯 春季流行大預測!                                          熟年誌:熟年腦內革命                                          《SENSE好感》 咖啡新浪潮                                          

互動學外語

互動學外語
互動學外語

請先安裝閱讀器

想要看英語學習雜誌、想進修職場英語、想挑戰英語檢定考試! 想學習多國語言、想了解更多語言學習秘技…這次通通有! 最豐富的語言書籍、雜誌,讓您邊聽邊看,學習從此不再枯燥乏味!

優惠價:NT149

立即申裝

不限網內外用戶,皆可申辦。

完整書單