V-POP光輝歲月

優惠活動

{{purchaseEbooks.contentName}}<看更多>

${{purchaseEbooks.salePrice}}

購買本書另包含

{{purchaseEbooks.contentDesc}}

內容介紹

011《第一回:Màu Nước Mắt 眼淚的顏色》

文法:Hơn / so sánh được

文法:Liệu018《第二回:Có khi nào rời xa 是否會分離》

文法:Câu so sánh : Tính từ + hơn

文法:Để…(làm gì)026《第三回:Yêu 愛》

文法:Cho dù/ bất luận ... thì/vẫn

文法:A làm gì cùng B...033《第四回:Anh không muốn bất công với em 我不想對你不公平》

文法:Sớm muộn (Trước sau… )

文法:Chẳng lẽ043《第五回:Em gái mưa 雨的小妹》

文法:Lẫn nhau+ động từ: 彼此+動詞

文法:Chỉ có+ động từ050《第六回:Buồn của anh 我的難過》

文法:Không thể/không có cách nào

文法:Bị057《第七回:Hết thương cạn nhớ 不再愛,不再想》

文法:Sự thật là/Thực tế là…

文法:Vừa (mới)065《第八回:Người Lạ Ơi 陌生人啊》

文法:Chỉ cần…thì

文法:Hành động tiếp tục cho đến bây giờ074《第九回:Anh nhà ở đâu thế? 你家在哪里》

文法:Từ lâu đã

文法:Mẫu câu: A khiến B + động từ080《第十回:Có ai thương em như anh 誰會像你一樣愛我》

文法:Bỗng nhiên, bất chợt

文法:Cho dù … cũng/đều更多內容請上EZ官網
https://ezlearn.waca.shop/

所有集數

推薦書籍